Alepa Nopeus –säännöt

1. Järjestäjä

Kampanjan järjestää HOK Elanto liiketoiminta Oy, Kaupintie 14, 00440 Helsinki (myöhemmin "Järjestäjä").

3. Kampanja-aika ja osallistuminen arvontaan

Kampanja-aika on 12.–26.12.2019. Arvontaan voi osallistua lisäämällä pelituloksen kampanjan aikana osoitteessa https://nopeus.alepa.fi/. Osallistumista arvontaan ei hyväksytä kampanja-ajan päättymisen jälkeen.

4. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki 13-vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

5. Palkinnot, voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen

Kampanjassa arvotaan kampanja-aikana viikoittain 1 kpl 50 euron arvoinen lahjakortti kaikkien arvontaan osallistuneiden pelaajien kesken.

Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti. Palkinto toimitetaan voittajalle hänen antamaansa postiosoitteeseen.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain S-ryhmän sivustoilla ja Alepan sosiaalisen median kanavissa.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

Järjestäjä vastaa arpajaisveron maksamisesta.

6. Järjestäjän vastuu ja vastuunrajoitus

Järjestäjä ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus- tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista kilpailuun osallistumisessa.

Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa eikä järjestäjä vastaa myöskään mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.

7. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osanottajat hyväksyvät kilpailun säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa sääntöjä.

8. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan rekisteröitymisen yhteydessä kerätään osallistujien etunimi, sukunimi, sähköposti, postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

Arvontaan rekisteröityneen Järjestäjälle antamia nimi- ja yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin, vaan ainoastaan osallistujan mahdolliseen tavoittamiseen voiton yhteydessä. Kilpailun voittajille lähetetään palkinnot ilmoitettuun postiosoitteeseen. Arvontaan osallistumista varten annettuja henkilötietoja käsitellään Alepa Nopeus -kampanjaa koskevassa tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla. Seloste on luettavissa täällä.

9. Facebookin, Instagramin ja Twitterin vastuuvapaus

Kampanja ei ole millään tavoin Facebookin, Instagramin ja Twitterin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima. Osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista kampanjaan liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

8. Muut ehdot

Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

9. Sääntöjen vastainen osallistuminen

Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.